GRATIS verzending bij bestellingen boven € 25 · Verzending van 1 tot 3 werkdagen
GRATIS verzending > € 25 Verzending van 1 tot 3 dagen

Privacybeleid

ME BODY & SOUL SL informeert u over zijn privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld door te browsen of diensten te contracteren via de website www.emocosmetica.com

In die zin garandeert de houder de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weerspiegeld in organieke wet 3/2018, op de bescherming van persoonsgegevens (LOPD).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid evenals de voorwaarden opgenomen in de juridische kennisgeving.

Identiteit van de verantwoordelijke

Beginselen toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal de Houder de volgende principes toepassen die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming:

 • Beginsel van legaliteit, loyaliteit en transparantie: De Eigenaar zal altijd toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor een of meer specifieke doeleinden kunnen zijn waarover zij u vooraf met absolute transparantie zullen informeren.
 • Principe van gegevensminimalisatie: De Eigenaar zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden die worden gevraagd.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: De gegevens worden bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling. Afhankelijk van het doel zal de Eigenaar u informeren over de bijbehorende bewaartermijn. In het geval van abonnementen zal de Houder periodiek de lijsten herzien en deze inactieve records voor een geruime tijd verwijderen.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden zodanig behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan worden gewaarborgd. U dient te weten dat de Eigenaar de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om onbevoegde toegang of oneigenlijk gebruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Bladeren www.emocosmetica.com U hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken. De gevallen waarin u uw persoonsgegevens wel verstrekt, zijn de volgende:

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.
 • Bij het maken van een opmerking bij een artikel of pagina.
 • Door je aan te melden voor een inschrijfformulier of nieuwsbrief die de Eigenaar beheert met Wix.

Jou rechten

De eigenaar informeert u dat u het recht heeft om:

 • Verzoek om toegang tot opgeslagen gegevens.
 • Verzoek om rectificatie of annulering.
 • Vraag de beperking van uw behandeling.
 • Tegen behandeling.
 • Vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de belanghebbende, die dit rechtstreeks bij de Eigenaar aanvraagt, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens heeft verstrekt op elk moment contact kan opnemen met de Eigenaar en informatie kan opvragen over de gegevens die u hebt opgeslagen en hoe u ze hebt verkregen, de rectificatie ervan vragen, de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vragen, zich verzetten tegen de behandeling, het gebruik ervan beperken of de verwijdering van deze gegevens in de bestanden van de houder vragen.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar: [e-mail beveiligd] samen met geldig bewijs van wet, zoals een fotokopie van de DNI of gelijkwaardig.

U hebt het recht op effectieve rechterlijke bescherming en om een ​​claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de behandeling van persoonlijke gegevens die u betreft, in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de website om een ​​e-mail naar de Eigenaar te sturen, u inschrijft voor hun nieuwsbrief of een contract aangaat, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door ME BODY & SOUL SL, alleen zoals beschreven in de juridische kennisgeving en in dit privacybeleid.

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de houder verschillen volgens het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Houder vraagt ​​om persoonsgegevens, waaronder kunnen zijn: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van uw website om uw vragen te beantwoorden. De Eigenaar gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op uw berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die u heeft met betrekking tot de informatie op de website, de diensten die via de website worden aangeboden, de behandeling van uw persoonlijke gegevens, vragen over de juridische teksten die op de website zijn opgenomen, evenals elke andere vraag die u heeft die niet onderworpen is aan de voorwaarden van de website of het contract.
 • Inhoud inschrijvingsformulieren: De Eigenaar vraagt ​​de volgende persoonlijke informatie op: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres van uw website om de lijst met inschrijvingen te beheren, nieuwsbrieven, acties en speciale aanbiedingen te versturen.
 • De gegevens die u aan de houder verstrekt, bevinden zich op de servers van ME BODY & SOUL SL, met adres op C / Brújula 17, 41927, Mairena del Aljarafe.
 • Er zijn andere doeleinden waarvoor de Houder uw persoonsgegevens verwerkt:
 • Om de naleving van de voorwaarden in de Juridische kennisgeving en in de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die het verzamelt te waarborgen.
 • Ter ondersteuning en verbetering van de diensten die door deze website worden aangeboden.
 • Navigatie analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificerende gegevens die zijn verkregen door het gebruik van cookies die naar uw computer worden gedownload wanneer u op de website surft, waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven in het Cookiebeleid.
 • Om sociale netwerken te beheren. De Eigenaar is aanwezig op sociale netwerken. Als u een volger wordt op de sociale netwerken van de houder, wordt de verwerking van persoonlijke gegevens beheerst door deze sectie, evenals door die gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en toegangsregels die behoren tot het sociale netwerk dat in elk geval geschikt is en die u eerder hebt geaccepteerd.

De Eigenaar zal uw persoonlijke gegevens verwerken om zijn aanwezigheid op het sociale netwerk correct te beheren, u te informeren over zijn activiteiten, producten of diensten, evenals voor elk ander doel dat de voorschriften van sociale netwerken toestaan.

In geen geval zal de houder de profielen van volgers op sociale netwerken gebruiken om reclame individueel te verzenden.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de best practices in de branche om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging ervan te voorkomen.

De website wordt gehost door Wix. De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd, aangezien zij er alle nodige veiligheidsmaatregelen voor nemen. U kunt hun privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

Inhoud van andere websites

De pagina's van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich precies hetzelfde alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een aanvullende trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken, dat is informatie die in uw webbrowser is opgeslagen.

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen over het verzamelbeleid, het doel en de behandeling van cookies.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens is: toestemming.

Om contact op te nemen met de eigenaar, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit privacybeleid accepteren.

Persoonlijke gegevenscategorieën

De categorieën persoonsgegevens die door de houder worden verwerkt, zijn:

 • Identificatiegegevens

Bewaring van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u aan de eigenaar verstrekt, worden bewaard totdat u om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

 • Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). U vindt meer informatie op: https://analytics.google.com. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de Eigenaar te helpen het gebruik door gebruikers van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn partners worden gebruikt en alle informatie over hun gebruik van advertentiecookies.

Surfen op het web

Tijdens het browsen www.emocosmetica.com Er kunnen niet-identificerende gegevens worden verzameld, waaronder het IP-adres, geolocatie, een overzicht van hoe de services en sites worden gebruikt, surfgewoonten en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analyseservices van derden:

 • Google Analytics

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, navigatiepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

U gaat ermee akkoord dat de gegevens die aan de Eigenaar worden verstrekt correct, volledig, exact en actueel zijn, en dat ze naar behoren worden bijgewerkt.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die u naar de site verzendt, en ontslaat de Eigenaar van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Acceptatie en toestemming

Als gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt u en stemt u in met de behandeling ervan door de eigenaar op de manier en voor de doeleinden die worden aangegeven in dit privacybeleid.

herroepbaarheid

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid en verzet uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar: [e-mail beveiligd] samen met geldig bewijs van wet, zoals een fotokopie van de DNI of gelijkwaardig.

De uitoefening van uw rechten omvat geen gegevens die de Houder verplicht is te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

De houder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen, evenals aan industriële praktijken.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt aangepast door anderen, naar behoren gepubliceerd.