GRATIS verzending bij bestellingen boven € 25 · Verzending van 1 tot 3 werkdagen
GRATIS verzending > € 25 Verzending van 1 tot 3 dagen

Wettelijke Kennisgeving

 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens hieronder weergegeven: Het bedrijf dat eigenaar is van deze domeinwebsite is ME BODY & SOUL SL, met adres voor deze doeleinden op Calle Brújula 17, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla. CIF-nummer: B-91870824 geregistreerd in het handelsregister van Sevilla, volume 5240, folio 10, blad SE-86266, 1e opschrift. Contact email: [e-mail beveiligd]

 1. GEBRUIKERS

Toegang tot en/of gebruik van dit portaal of deze website schrijft de GEBRUIKER toe, die van genoemde toegang en/of gebruik de Algemene Gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven in deze kennisgeving accepteert. De Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn. In elk geval zal voor elk specifiek doel uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

 1. GEBRUIK VAN DE PORTAL

Onze website biedt toegang tot informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna noemen we ze "de inhoud") op internet van Emocosmética (ME Body & Soul SL) of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij genoemde registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie over zijn gegevens. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt dit zorgvuldig, ethisch en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER stemt ermee in om correct gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) aangeboden via zijn portaal en met een enunciatief maar niet beperkend karakter, om ze niet te gebruiken voor:

 •  Deelnemen aan illegale, illegale of in strijd met de goede trouw en openbare orde activiteiten; - inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard te verspreiden ter verdediging van terrorisme of een aanval op mensenrechten - schade toe te brengen aan de fysieke en logische systemen van de eigenaar, zijn leveranciers of derden, te introduceren of te verspreiden in de computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken;
 • Probeer de e-mailaccounts van andere gebruikers te openen en waar nodig te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. De eigenaar van het portaal behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die de jeugd of de kindertijd, de openbare orde of veiligheid bedreigen of die, in zijn mening, zijn niet geschikt of geschikt voor publicatie. In ieder geval is de eigenaar van de portal niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.
 1. GEGEVENSBESCHERMING

Het gebruik van persoonsgegevens wordt gedefinieerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de huidige Spaanse regelgeving. Om maximale transparantie te bereiken en op basis van ons proactieve beleid informeren wij u:

Waarom vragen wij uw gegevens op?
We zullen uw gegevens gebruiken voor elk type commerciële informatie, evenals om contact met u op te nemen voor elk verzoek of informatie die u nodig heeft.

Wat voor soort gegevens verzamelen we?
De verzamelde gegevens hebben betrekking op persoons- en contactgegevens.

Hoe worden ze verzameld?
Ze worden verzameld via de webformulieren en formulieren voor orderformalisatie.

Delen met derden:
Wij verstrekken of verkopen uw gegevens niet aan derden.

rechten: U hebt op elk moment het recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie, verwijdering, beperking en verzet tegen de behandeling ervan, u kunt ook de gegeven toestemming intrekken en een claim indienen bij de controleautoriteit (Spaanse gegevensbeschermingsinstantie c/ Jorge Juan nº6 28001 Madrid). Om uw rechten uit te oefenen, heeft u een direct kanaal met ons bedrijf in de mail [e-mail beveiligd]  en op het postadres Calle Brújula 17, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla, met vermelding van gegevensbescherming in het onderwerp.

Privacy bij browsen: De eigenaar van de portal neemt privacy zeer serieus en streeft naar transparantie in alle aspecten die met persoonsgegevens te maken hebben. Als u cookies wilt configureren, voegen we de bijbehorende links toe aan elke browser. Raadpleeg het cookiebeleid van onze website voor meer informatie. In de volgende lijst vindt u meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in de browser die u gebruikt:

Evenzo informeert ME BODY & SOUL SL dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal op elk moment uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

 1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De eigenaar is alleen of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina, evenals van de elementen die erop staan ​​(bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten ; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden , op elk medium en met elk technisch middel, zonder de toestemming van ME Body & Soul SL

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van ME Body & Soul SL . te respecteren

U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van ME Body & Soul SL, Emocosmética

 1. UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

ME Body & Soul SL is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige programma's of schadelijke in de inhoud, ondanks het nemen van alle noodzakelijke technologische maatregelen om dit te vermijden.

 1. WIJZIGINGEN

ME Body & Soul SL behoudt zich het recht voor om de door haar gepast geachte wijzigingen aan te brengen in haar portaal zonder voorafgaande kennisgeving, om zowel de inhoud en diensten die via haar worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op uw website te kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen. portaal.

 1. LINKS

In het geval dat in www.emocosmetica.com Indien links of hyperlinks naar andere internetsites worden gemaakt, zal zij geen enkele vorm van controle uitoefenen over die sites en inhoud. ME Body & Soul SL aanvaardt in geen geval de verantwoordelijkheid en behoudt zich het recht voor om de toegang tot de portal en / of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan die gebruikers die deze voorwaarden schenden Algemeen gebruik.

 1. ALGEMEEN

De schending van deze voorwaarden zal worden vervolgd, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te voeren die er wettelijk mee overeenstemmen.

 1. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR
 

ME Body & Soul SL kan op elk moment de hier vastgestelde voorwaarden wijzigen, en naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en is geldig totdat ze door anderen naar behoren zijn gepubliceerd of gewijzigd.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De relatie tussen ME Body & Soul SL en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de relevante autoriteit.