DARMOWA wysyłka przy zamówieniach powyżej 25 € · Wysyłka w ciągu 1 do 3 dni roboczych
DARMOWA wysyłka > 25€ Wysyłka od 1 do 3 dni

Nota prawna

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, poniższe dane są odzwierciedlone poniżej: Firmą, która jest właścicielem tej domeny internetowej jest ME BODY & SOUL SL, z adresem do tych celów pod adresem Calle Brújula 17, 41927 Mairena del Aljarafe, Sewilla. Numer CIF: B-91870824 zarejestrowany w rejestrze handlowym Sewilli, tom 5240, Folio 10, arkusz SE-86266, 1. napis. Kontaktowy adres e-mail: [email chroniony]

 1. UŻYTKOWNICY

Dostęp i/lub korzystanie z tego portalu lub strony internetowej przypisuje kondycji UŻYTKOWNIKA, który poprzez ten dostęp i/lub korzystanie akceptuje Ogólne Warunki Użytkowania odzwierciedlone w niniejszej informacji. Warunki będą miały zastosowanie niezależnie od Ogólnych Warunków Umów, które, jeśli mają zastosowanie, są obowiązkowe. W każdym przypadku, w jakimkolwiek określonym celu, zostaniesz poproszony o wyraźną zgodę.

 1. KORZYSTANIE Z PORTALU

Nasza strona internetowa zapewnia dostęp do informacji, usług, programów lub danych (dalej nazywamy je "treścią") w Internecie należących do Emocosmética (ME Body & Soul SL) lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje rejestrację niezbędną do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści. Podczas tej rejestracji UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji o swoich danych. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do starannego, etycznego i poufnego korzystania z niego. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług (takich jak czaty, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne) oferowanych za pośrednictwem jego portalu oraz w sposób orzekający, ale nie ograniczający, nie wykorzystywać ich do:

 •  Angażowanie się w działania nielegalne, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; - rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, w obronie terroryzmu lub zamachu na prawa człowieka - powodowania uszkodzeń fizycznych i logicznych systemów właściciela, jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozpowszechniania wirusy komputerowe lub wszelkie inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody;
 • Spróbuj uzyskać dostęp do kont e-mail innych użytkowników i, w stosownych przypadkach, korzystać z nich oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich komentarzy i wpisów, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodości lub dzieciństwu, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które w jego opinii, nie nadają się lub nie nadają się do publikacji. W każdym przypadku właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.
 1. OCHRONA DANYCH

Wykorzystanie danych osobowych jest określone na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i aktualnych przepisów hiszpańskich. W celu osiągnięcia maksymalnej przejrzystości i w oparciu o naszą proaktywną politykę informujemy:

Dlaczego prosimy o Twoje dane?
Wykorzystamy Twoje dane do wszelkiego rodzaju informacji handlowych, a także do skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji.

Jakie dane zbieramy?
Gromadzone dane dotyczą danych osobowych i kontaktowych.

Jak są zbierane?
Są one gromadzone za pośrednictwem formularzy internetowych i formularzy formalizacji zamówień.

Udostępnianie stronom trzecim:
Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobom trzecim.

Prawa: Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i sprzeciwienia się ich przetwarzaniu w dowolnym momencie, możesz również wycofać udzieloną zgodę i złożyć wniosek przed organem kontrolnym (Hiszpańska Agencja Ochrony Danych c/ Jorge Juan nº6 28001 Madryt). Aby skorzystać ze swoich praw, masz bezpośredni kanał z naszą firmą w poczcie [email chroniony]  oraz pod adresem pocztowym Calle Brújula 17, 41927, Mairena del Aljarafe, Sewilla, ze wskazaniem ochrony danych w tym temacie.

Prywatność w przeglądaniu: Właściciel portalu bardzo poważnie traktuje prywatność i dąży do przejrzystości we wszystkich aspektach związanych z danymi osobowymi. Jeśli chcesz skonfigurować pliki cookie, dołączamy odpowiednie linki do każdej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką dotyczącą plików cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o tym, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce, z której korzystasz, znajdziesz na poniższej liście:

Podobnie ME BODY & SOUL SL informuje, że działa zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego i w każdym momencie poprosi o zgodę na przetwarzanie wiadomości e-mail w celach komercyjnych.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Właściciel sam lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, a także zawartych na niej elementów (np. obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów znaki towarowe lub logotypy, zestawienia kolorystyczne, struktura i design, dobór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostęp i użytkowanie itp.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy postanowień art. 8 i 32.1 ust. XNUMX akapit drugi Prawa własności intelektualnej powielanie, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych , na dowolnym nośniku i wszelkimi środkami technicznymi, bez zgody ME Body & Soul SL

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących ME Body & Soul SL

Możesz przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na jakimkolwiek innym fizycznym nośniku, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronach ME Body & Soul SL, Emocosmética

 1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

ME Body & Soul SL nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą spowodować np.: błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności portalu lub przenoszenie wirusów lub złośliwych programów lub szkodliwych w treści, pomimo przyjęcia wszystkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.

 1. MODYFIKACJE

ME Body & Soul SL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne w swoim portalu bez wcześniejszego powiadomienia, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści i usług świadczonych za jego pośrednictwem, jak i sposobu, w jaki są prezentowane lub umieszczone na Twoim portalu. portal.

 1. SPINKI DO MANKIETÓW

W przypadku, gdy w www.emokosmetica.pl Jeśli linki lub hiperłącza zostaną umieszczone na innych stronach internetowych, nie będzie sprawować żadnej kontroli nad tymi witrynami i treścią. W żadnym wypadku ME Body & Soul SL nie ponosi odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, na własne żądanie lub przez osobę trzecią, tym użytkownikom, którzy naruszają niniejsze Warunki Ogólne zastosowanie.

 1. OGÓLNE INFORMACJE

Naruszenie niniejszych warunków będzie ścigane, jak również wszelkie niewłaściwe korzystanie z portalu poprzez podjęcie wszelkich działań cywilnych i karnych, które mogą mu odpowiadać z mocy prawa.

 1. MODYFIKACJA OBECNYCH WARUNKÓW I CZAS TRWANIA
 

ME Body & Soul SL może w dowolnym momencie modyfikować określone tutaj warunki, które zostaną należycie opublikowane w formie, w jakiej się tutaj pojawiają. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zależeć od ich ujawnienia i będzie obowiązywać do czasu należytej publikacji lub modyfikacji przez inne osoby.

 1. WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Relacje pomiędzy ME Body & Soul SL a UŻYTKOWNIKIEM będą regulowane przez obowiązujące przepisy hiszpańskie, a wszelkie spory będą przekazywane do odpowiednich władz.